ADMINISTRACJA DOMU STUDENCKIEGO "ŻACZEK" pok. 106C  • 22 234 8888
  • 22 234 8000
  • 22 845 4789
  • 22 845 3423

  • 22 845 3192

Godziny pracy: pon-pt 8-16


Pracownicy etatowi:

Kierownik: Krzysztof Konopacki


Sekretariat, sprawy ogólne: Monika Wesołowska

sekretariat.zaczek@pw.edu.pl


Referat kwaterunkowy: Małgorzata Pawłow

malgorzata.pawlow@pw.edu.pl


Referat meldunkowy: mgr Zuzanna Borkowska

zuzanna.borkowska@pw.edu.pl